Friday, August 1, 2008

Of ben je gewoon niet zo blij om me te zien?

...xkcd scóórt (alweer!):


(Ok, kleine anekdote, dan. Sprekende met een kennis of a male persuasion, merkte ik ooit op dat ik niet helemaal precies wist hoe beha's eigenlijk werken. Waarop hij trots meldde dat hij zowel voorsluiters als achtersluiters probleemloos met één hand kon openen.

Ik heb'm er toch maar even op gewezen dat ze uit doen niet is waar bustehouders in eerste instantie voor zijn....)