For Jindaks


Dear Friends!

(zie onder de foto voor Nederlands!)

Dhagpo Dedrol Ling (Marfond) in Plazac, France, is a long term, non-monastic retreat center of the Karma Kagyu Lineage. It was founded by Gendün Rinpoche and is guided by his disciples, Lama Henrik and Lama Walli.

Starting in August I want to join the com-munity of Marfond, to do retreat and help take care of the centre. To make this possible I am looking for people who want to participate in my practice as sponsors (སྦྱིན་བདག་, jindag), by providing monthly or incidental financial support.

In the footsteps of Milarepa, Gendün Rinpoche said: There exists between the yogi and his benefactor a close bond, a profound connection which portends mutual enlightenment. For his part the practitioner who accepts support enters into a commitment to wholeheartedly engage in the path of enlightenment.

Do you know anybody who would like to undertake such support, or do you want to do so yourself? Please contact me at blindeschildpad@gmail.com, also for any questions. Any amount of support is deeply appreciated.

In gratitude,

Frank


Beste vrienden!

Dhagpo Dedrol Ling (Marfond) in Plazac , Frankrijk, is een lange-termijn, non-monastiek retraitecentrum van de Karma Kagyu Linie, opgericht door Gendün Rinpoche en onder begeleiding van zijn leerlingen Lama Henrik en Lama Walli.

Vanaf augustus wil ik naar Marfond om retraite te doen en voor het centrum te zorgen. Om dit mogelijk te maken ben ik op zoek naar mensen die aan mijn beoefening mee willen doen als sponsors (སྦྱིན་བདག་, jindag), door te helpen met maandelijkse of incidentele financiële ondersteuning.

In de voetstappen van Milarepa zei Gendün Rinpoche: Tussen de yogi en zijn weldoener is er een nauwe verbinding, een diepe connectie die wederzijdse verlichting voorspelt. Voor zijn deel gaat de beoefenaar die steun aanvaardt een verplichting aan zich met zijn hele hart in het pad naar verlichting te storten.

Ken jij iemand die zulke steun zou willen verlenen, of wil je dat zelf? Neem dan contact met me op via blindeschildpad@gmail.com. Elk beetje ondersteuning wordt ten diepste gewaardeerd.

In dankbaarheid,

Frank

No comments:

Post a Comment