Monday, March 19, 2012

Boeddhistische beoefening in een notendop


Een spiegel die de cruciale punten onthult:
advies over de uiteindelijke betekenis

-Longchen Rabjam (1308-1364)1

Enkele belichaming van alle mededogen, kracht en activiteit
Van de oneindige mandala van zegevierende boeddha's, onmetelijk,
Glorieuze lama, hoogste heer van honderd boeddhafamilies,
Aan jouw voeten breng ik je eerbetuiging, nu en voor altijd!


Ema! Fortuinlijke yogins2, luister:

We hebben een volmaakte menselijke vorm met vrijheden en voordelen verkregen2, we hebben de kostbare lessen van de Mahayana3, en we hebben de vrijheid om de kostbare dharma4 daadwerkelijk te beoefenen. Laat ons dan ook nu ons leven niet vergooien met betekenisloze ondernemingen maar naar het echte, blijvende doel toewerken.

Er zijn talloze categorieën lessen en talloos zijn de manieren waarop we de voertuigen kunnen betreden. Uitleg kan zeer veel woorden en uitdrukkingen behelzen. Echter, tenzij we de essentie van de daadwerkelijke betekenis ter harte nemen zal het ons zelfs niet met zekerheid helpen om duizenden boekdelen van buiten te kennen.

Het mag dan lijken alsof onze kennis grenzeloos is, verkregen door studie en reflectie, maar als ons fundamentele karakter niet in harmonie is met de dharma zullen we de vijand, destructieve emoties, niet temmen.

Tenzij we onze wensen van binnenuit beperken door een houding aan te nemen dat we eigenlijk niks nodig hebben, zal zelfs de heerschappij over duizend werelden ons geen echte tevredenheid brengen.

Laten we na ons voor te bereiden op de onzekerheid van het moment dat we dood gaan, dan zullen we de grote doelstelling niet verwerkelijken, datgene wat we zeker nodig hebben wanneer we sterven.

Wanneer we onze eigen feilen niet te boven komen en ons in onpartijdige, zuivere perceptie bekwamen, zal het hebben van gehechtheid en afkeer voorkomen dat we ons onder de rangen van de Mahayana scharen.

Nog niet één enkel wezen onder de drie rijken en zes klassen is niet ooit onze ouder geweest. Daarom zullen we de schatkamer van altruïsme niet ontsluiten wanneer we geen zuivere wensgebeden maken uit onophoudelijk mededogen en bodhichitta5.

Tenzij we zoveel devotie voor onze vriendelijke leraren hebben dat we ze hoger inschatten dan de Boeddha, zullen we niet een enkele portie van hun zegeningen ontvangen.

Zonder daadwerkelijk zegen te ontvangen zullen de tere zaailingen van ervaring en realisatie niet groeien.

Als realisatie niet in ons opkomt, zullen droge uitleg en theoretisch begrip ons niet de vrucht van ontwaken brengen.

Kort gezegd, tenzij we onze eigen geest met de dharma mengen is het zinloos ons voor te doen als beoefenaars.

Ons beperkend tot eenvoudig levensonderhoud en onderdak, laten we al het andere als onnodig zien.

Beoefen guru yoga6, bid met eenpuntige aandacht, en richt alle deugdzame handelingen op het welzijn van alle wezens, je allereigenste ouders.

Wat je ook maar tegenkomt -of het nu geluk of ellende is, goed of slecht-, zie het als de vriendelijkheid van de lama.

Rust en en ontspan in de wijdsheid waarin zelfgewaarzijn vanzelf ontstaat, vrij van vasthouden, zonder gekunsteldheid en opzettelijkheid. Wat voor gedachten dan ook ontstaan, herken hun essentie, en laat ze zichzelf bevrijden als het schouwspel van je eigen intrinsieke natuur.

Sta jezelf niet toe maar een enkel moment in je gebruikelijke verwarring af te dwalen, zonder het minste spoor van iets te cultiveren of om je op te richten in meditatie. Blijf in plaats daarvan gewaar en onafgeleid onder alle bezigheden en train erin alles wat je ziet, hoort en voelt te zien een spel van illusie. Als je hier op deze manier mee bekend raakt, brengt dit controle in de bardo7.

Nogmaals kort, laat op elk moment en in alle situaties wat je ook maar doet overeenstemmen met de heilige dharma en draag alle verdienste op aan verlichting. Als je dit doet vervul je de visie van je lama's en ben je de lessen tot dienst. Je betaalt de vriendelijkheid van je ouders terug en baat jezelf en anderen. Neem dit ter harte.

Zelfs als we elkaar persoonlijk zouden ontmoeten, zou ik geen betere instructies voor je hebben dan deze. Neem dit dus ten allen tijde en in elke situatie ter harte.

De Heer van de Overwinnaars, Longchen Rabjam Zangpo, schreef dit op de hellingen van Gangri Thökar. Deugd in overvloed!

Vertaald uit het engels en voorzien van voetnoten door Blinde Schildpad.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

1) Zie hier voor een korte biografie van Longchen Rabjam.
2) Yogins: diegenen die boeddhistische meditatie beoefenen.
3) Mahayana: lett. 'het grote voertuig', de boeddhistische lessen voor diegenen die de bevrijding van alle bewuste wezens nastreven, bodhisattva's.
4) Dharma: de boeddhistische lessen en de ervaring en realisatie van de lessen in meditatie. De waarheid.
5) Bodhichitta: lett. 'verlichtingsgeest', de oprechte wens van bodhisattva's dat alle wezens zonder uitzondering bevrijding bereiken.
6) Guru yoga: rituele, meditatieve beoefening waarin je de zegen van de lama, als vertegenwoordiger van alle boeddha's en bodhisattva's ontvangt en onafscheidelijk wordt van zijn of haar geest.
7) Bardo: in deze context, de periode tussen sterven in één leven en geboren worden in een volgend leven.

No comments:

Post a Comment