Thursday, December 17, 2009

Groningen, 17 december 2009

AEN DE SNEEUW


Droogh water, koele wol, wit roet, gehackte veêren!
Weest welkom boven op mijn besten hoed en kleêren:
Ick sie niet, hoe men u met reden haten soû,
Die ons van boven brenght de warmte met de koû.


Constantijn Huygens, via Album Amicorum