Tuesday, August 5, 2008

Moloko - The Time Is Now

Dit is toch een soort van jeugdsentiment. Niet dat ik naar concerten ging, of zo, maar toch.Bovendien waag ik helemaal niet uit te sluiten dat Róisín Murphy de mooiste vrouw op deez' aardkloot is. Allemachies, zeg.