Thursday, July 24, 2008

Dit en dat

een oude man die de Boeddha was
leunde op zijn hark
                      toen ik langs kwam
en te druk met dit en dat
niet meer hoorde wat hij nariep