Wednesday, January 6, 2010

My deeds are the ground on which I stand

I am of the nature to grow old.
There is no way to escape growing old.

I am of the nature to have ill health.
There is no way to escape having ill health.

I am of the nature to die.
There is no way to escape death.

All that is dear to me and everyone I love are of the nature of change.
There is no way to escape being separated from them.

My deeds are my closest companions.
I am the beneficiary of my deeds.
My deeds are the ground on which I stand.

Zoals ik laatst in een kort(ig) moment van vertwijfeling uitriep: Oh god, if buddhism just wasn't so goddamn sensible! Enfin, vandaag maar weer eens mijn best doen om aardig voor anderen en mezelf te zijn.