Thursday, September 24, 2009

Wat we aan Johannes Baptista van Helmont (1580-1644) te danken hebben

Het woord gas.

In zijn Ortus Medicinae schrijft hij:
Hunc spiritum, incognitum hactenus, novo nomine Gas voco, non longe a Chao veterum secretum.
[Deze tot op heden onbekende geest noem ik bij de nieuwe naam gas, naar analogie met de chaos van de oudheid.]

Op zich niet heel erg verbazingwekkend dat hier op een gegeven moment een woord voor verzonnen moest worden, maar toen ik het net in een TED praatje genoemd hoorde worden was het voor mij volkomen nieuwe info!

Leukige bijkomstigheid: net zoals we aan CD-schijffies tot in eeuwigheid zullen kunnen zien hier te maken te hebben met een Nederlandse vinding, omdat er precies een dubbeltje in het gat past...


...zullen we aan de spelling van gas ook immer het Dietsche luchtje kunnen ruiken: vrijwel alleen vanuit het Nederlands denkend is het logisch om een afleiding van χαος met een 'g' te spellen.

Wien Neêrlands gas uit de darmen vloeit, van vreemde smetten vrij...

Lees over Johannes Baptista van Helmont op Wikipedia & bij de KU Leuven.

No comments:

Post a Comment