Monday, September 21, 2009

Een kleine fenomenologie van de manuele autodepilatie

Overal waar u voelt, vind u ongewenst haar op uw schedel.

Er groeien ruwe, zwarte vezels in uw neus en bijna onzichtbare filamenten op uw oren, vooral, lijkt het, op die extrusies van huid en kraakbeen die nog het meest lijken op restanten van een brug die ooit de afgrond van uw gehoorgang, of concha, overspande en die tragus en antitragus heten (tragus van het Grieks: τραγος, geit, juist vanwege die beharing).

Dit haar, ongewenst als het is (ongewenst als de zwerver die nog steeds om een kwartje voor het slaaphuis zeurt terwijl je juist probeert de juiste bushalte te vinden) moet weg.

Haartje na haartje neemt u tussen uw duim en wijsvinger, de duim daarbij kantelend zodat de nagel het ongewas stevig tegen in vlezige opperhuid van uw digitus secundus duwt, zorg dragend daarbij niet met het gewricht van de primus tegen uw schedel te stoten en zo uw grip op de haar te verliezen.

Volgt een felle ruk...

...en één van vier resultaten, to whit:
a) een jammerlijke mislukking, het haartje ongemoeid latend.

b) de pijnloze extractie van het haartje, hetgeen uw schedel de aanschijn doet naderen van een speculum facialis die niets anders dan uw eigen karakter weerspiegelt, vrij van hirsutistische wildgroei.

c) een pijnstoot, yea, like unto de pijn die de Heilige Teresa van Avila voelde toen de engel haar hart met een speer doorboorde. Met name na een sessie nasale depilatie kan deze pijn dagen-, zo niet wekenlang, voortzetten in een blijvende herinnering aan de opdracht, de mens door de natuur ingegeven, zichzelve immer te vervolmaken.

d) een orgastisch gevoel van bevrijding die tijd welhaast lijkt te doen vertragen. U bemerkt het haartje rekken en rekken tot zijn maximale treksterkte bijna lijkt te zijn bereikt, om vervolgens het haarzakje in een enkele soepele beweging los te voelen komen uit de onbevlekte huid waarin hij wederrechtelijk was geworteld. Nieuwe lucht bereikt uw longen (dan toch metaforisch, als niet fysiek) wijl een nieuwe porie haar maagdelijke lippen op het zwerk richt, en de eindeloze vrijheid die uw erfdeel is.
Aanbeveling verdient het om, indien één van de resultaten b) tot en met d) is bereikt, het verwijderde haartje nonchalant op de grond te deponeren, gelijk of u zich binnens- of buitenshuis bevindt. Passend is een dergelijk gemak met u zelve en uw milieu, want heeft u zichzelf niet zojuist, in het riskeren van c), een waarlijk Man getoond?

Haarloos zult u zijn waar u zich haarloos wenst & een Alexander onder de apen.

1 comment: