Thursday, April 30, 2009

The Kossoy Sisters - Bowling GreenIn de comments op Jijbuis bij deze curieuze combi van beeld & geluid deze keer's niet alleen variaties op het thema OMG ur gay RETARD!1! lulz maar het tamelijk poëtische:
i want this video to be the first thing that aliens see when they find us
Daar spreekt nog's prettig optimisme* uit! Huiswerk voor het weekend: tegen mensen zeggen dat u wil dat zij het eerste zijn dat buitenaardse wezens zien wanneer ze ons vinden. Extra punten als ze blijer gaan slapen dan ze wakker werden!

*) Ik tik het woord en zie opeens Erwin Krol zeggen "Morgen kans op dichte tot zeer dichte optimist. Houdt rekening met ernstig verbeterde vooruitzichten." Die shit is méta!

En oh, Bowling Green is de vierde stad van Kentucky. Opmerkelijk! In de onsterfelijke woorden van Ren Hoëk: well, shave my legs and call me grandpa!

No comments:

Post a Comment