Monday, November 10, 2008

The Sick Rose / Zieke roos

O Rose, thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.


Roos, jij bent ziek.
De onzichtbare worm
die nachtelijk vliedt
in de ziedende storm

ontdekte je bed
van bloedrood genot.
Donkere, verborgen liefde
maakt je leven kapot.

William Blake (1757-1827), Songs of Innocence and Experience (met vert. Blnd Schldpd)