Monday, July 21, 2008

Isaac Beeckman - Valuatie van Gelt verandert

Op zoek naar iets anders sneupend door het journaal van Isaac Beeckman (1588-1637) vond ik deze aerdighe speculatie over geldontwaarding:
Hoe kompt het, dat het goudt nu hoogher gaet dant pleecht? Ist omdat de stuyvers etc. altyt min weert geweest syn naer advenant als het goudtgelt etc.? ende dat men heeft beginnen meer profyt met stuyvers te doen dan met goudt? Of ist omdat de muntmeesters de stuyvers etc. allyns so slechter slaen, dat daerdoor het goudt etc. meer stuyvers weert wort?
(uit 1613, overigens staat het hele journaal ook op de DBNL.)